Regulamin

REGULAMIN

– Postanowienia ogólne –

 1. Niniejszy Regulamin korzystania z apartamentów Korda Apartments, zwany dalej „Regulaminem”, stanowi integralną część potwierdzenia najmu lokalu na pobyt zawartej pomiędzy "Gościem”, a Korda Apartments. Niniejszy Regulamin definiuje „Gościa” jako osobę wskazaną w formularzu rezerwacji,  która otrzymuje kod do rezerwowanego apartamentu. Niniejszy Regulamin definiuje „Korda Apartments” jako firmę do której należy Korda Apartments.

Zasady rezerwacji:

 1. Rezerwacji apartamentu można dokonać telefonicznie, mailowo, poprzez stronę internetową www.korda-apartments.pl lub poprzez inny serwis rezerwacyjny (np. booking.com)
 2. Rezerwując apartament Gość zobowiązany jest podać: a) liczbę osób oraz liczbę dni najmu apartamentu, b) imię i nazwisko, numer telefonu i adres mailowy, d) numer i termin ważności karty płatniczej.
 3. Opłata za wynajem apartamentu pobierana jest z góry przed przyjazdem .

W przypadku rezerwacji bezzwrotnych Korda Apartments ma możliwość od razu obciążyć kartę Gościa, całą należnością za rezerwację.

 1. Opłata za wynajem apartamentu obejmuje zapłatę za pobyt w apartamencie wskazanej w rezerwacji liczby osób przez wskazaną w rezerwacji liczbę dni oraz koszt zużytych mediów (przy założeniu normalnego korzystania z tych mediów) przez Gościa i osoby mu towarzyszące w czasie rezerwacji.
 2. Opłata za pobyt w Korda Apartments pobierana jest z góry według cen podanych podczas rezerwacji pokoju oraz obowiązującego cennika.
 3. Potrzeba otrzymania Faktury VAT za pobyt w Korda Apartments powinna być zgłaszana w momencie opłacenia rezerwacji.
 4. Klient nie może żądać od Korda Apartments zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu w przypadku, gdy nie wykorzysta całego opłaconego pobytu.
 5. Korda Apartments zastrzega sobie prawo do zmiany apartamentu na inny o takim samym bądź wyższym standardzie.
 6. Korda Apartments ma prawo odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, wyrządził szkody lub zakłócił zasady dobrosąsiedzkiego współżycia.

Wyposażenie apartamentu:

 1. W wyposażeniu apartamentu znajduje się bielizna pościelowa oraz ręczniki w ilości jedna zmiana na 1 tydzień/na pobyt.
 2. Apartament jest sprzątany przed przyjazdem i po wyjeździe Gościa. Dodatkowe sprzątanie w trakcie pobytu Gościa jest możliwe za dodatkową opłatą w wysokości 100 PLN / 25 EUR.
 3. Apartament jest wyposażony w szczególności w:, a) kuchenkę elektryczną, b) czajnik elektryczny, c) ekspres do kawy, d) suszarkę do włosów, e) telewizor, f) zestaw powitalny, g) zastawę stołową h) żelazko
 4. Goście zobowiązani są korzystać z tych urządzeń w sposób zgodny z ich przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi znajdującą się w apartamencie.
 5. Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w apartamencie urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia apartamentu.

Zasady pobytu Gości w apartamencie:

 1. Doba hotelowa trwa od godziny 15.00 w pierwszym dniu zarezerwowanego terminu i kończy się o godzinie 11.00 w ostatnim dniu zarezerwowanego terminu.
 1. Istnieje możliwość wcześniejszego zakwaterowania jedynie, gdy pozwalają na to warunki: apartament nie był wynajmowany poprzedniego dnia lub wtedy, gdy pomimo, iż był wynajmowany istnieje możliwość przygotowania go na wskazaną przez klienta godzinę. Gość zobowiązany jest zgłosić żądanie wcześniejszego rozpoczęcia doby hotelowej najpóźniej na 2 dni robocze przed pierwszym dniem planowanego pobytu w apartamencie.
 1. Gość po uprzednim zarezerwowaniu pobytu otrzymuje kody dostępu do budynku oraz apartamentu na adres e-mail lub na numer telefonu podany przy rezerwacji.
 2. Niezwłocznie po wejściu do apartamentu Gość zobowiązany jest sprawdzić, czy wyposażenie apartamentu jest zgodne z wykazem umieszczonym w danym apartamencie oraz czy nie występują żadne uszkodzenia. W przypadku stwierdzenia braków lub uszkodzeń zaistniały stan należy niezwłocznie zgłosić przedstawicielowi Korda Apartments. Nie zgłoszenie braków spowoduje obciążenie Gościa za zaistniałe braki    i szkody. Gość zobowiązany jest również do natychmiastowego poinformowania Korda Apartments o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Gość. Korda Apartments ma prawo zdecydować o sposobie zadośćuczynienia.
 3. Apartament nie może być zamieszkany przez większą liczbę osób, aniżeli zgłoszona w rezerwacji.
 4. Jeśli faktyczna liczba gości w apartamencie przekroczy liczbę osób zgłoszonych w rezerwacji, Korda Apartments ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą za każdą niezgłoszoną osobę w wysokości opłaty wynikającej z rezerwacji, bądź też natychmiastowo rozwiązać rezerwację bez zwrotu wpłaconej opłaty.
 5. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23.00 do 7.00.
 6. Zabronione jest urządzanie imprez towarzyskich uciążliwych dla innych lokatorów budynku. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej Korda Apartments nałoży na Gości karę w wysokości 400 PLN /100 EUR.
 7. W apartamencie (także na balkonie) obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 8. Za naruszenie zakazu palenia Korda Apartments nałoży na Gościa karę w wysokości 400 PLN / 100 EUR.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność za zachowanie osób towarzyszących mu oraz odwiedzających go w apartamencie.
 10. Gość nie jest uprawniony do podnajmowania apartamentu, ani udostępniania go osobom trzecim.
 11. Gość jest zobowiązany każdorazowo zabezpieczyć apartament w przypadku jego opuszczenia poprzez zamknięcie okien oraz drzwi wejściowych.
 12. W przypadku pozostawienia dużego bałaganu, obiekt ma prawo pobrać od Gości opłatę w wysokości 100 zł/ 25 EURO za dodatkowe sprzątnie.
 13. Gość zobowiązuje się do korzystania z apartamentu zgodnie z jego przeznaczeniem, nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia, jak również zobowiązuje się do nie udostępniania kodów do wejścia głównego oraz do apartamentu.
 14. W przypadku rażącego lub chuligańskiego naruszenia zasad korzystania z apartamentu, Korda Apartments jest uprawnione do rozwiązania najmu ze skutkiem natychmiastowymi i usunięcia Gościa wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu. Rozwiązanie umowy nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu opłaty za wynajęcie apartamentu.

Odpowiedzialność Gościa i Korda Apartments:

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów należących do wyposażenia, powstałych z jego winy (umyślnej lub nieumyślnej) lub z winy (umyślnej lub nieumyślnej) towarzyszących mu lub odwiedzających go osób. W przypadku szkody wyrządzonej przez Gościa, lub towarzyszącą mu lub odwiedzającą go osobę będzie pobierana opłata za zniszczone/uszkodzone przedmioty według aktualnie obowiązujących cen rynkowych powiększonych o koszty związane z zakupem, transportem, montażem zniszczonych przedmiotów. Korda Apartments w ramach odszkodowania za zniszczone mienie może również pobrać od Gościa opłatę z rachunku karty kredytowej Gościa, w przypadku gdy dane karty kredytowej były przekazywane do Korda Apartments podczas rezerwacji.
 2. W częściach wspólnych zainstalowany jest monitoring wizyjny. Służy on poprawie bezpieczeństwa gości Korda Apartments . Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie odpowiednich służb.

 

Przyjazd i kod dostępu:

Przyjazd Gościa powinien nastąpić w godzinach uzgodnionych z pracownikiem Korda Apartments.

 1. Gość zobowiązany jest do zapłaty całej kwoty należności z tytułu umowy najmu, także w przypadku opóźnienia lub skrócenia pobytu z przyczyn niezależnych od Korda Apartments.
 2. Gość po przyjeździe, po wpłacie kwoty należnej z tytułu umowy najmu, otrzyma kod do domofonu oraz kod do apartamentu drogą mailową lub sms-ową
 3. Gość zobowiązany jest do poinformowania Korda Apartments najpóźniej dzień przed przyjazdem o planowanej godzinie. Standardowo można wprowadzić się od godz. 16:00 w dniu przyjazdu i należy wyprowadzić się do godz. 10:00 w dniu wyjazdu chyba że inaczej uzgodniono z Korda Apartments.

UWAGA : Kod dostępu do apartamentu jest generowany na okres pobytu Gościa.

Kod dostępu jest ważny od godziny 1600  w dniu przyjazdu, do godziny 1000 w dniu wyjazdu Gościa chyba że inaczej uzgodniono z Korda Apartments.